ശബ്‌ദത്തിന്റെ വേഗത

ടെക്‌സ്റ്റ് വിവർത്തനം, ഉറവിട ടെക്‌സ്‌റ്റ്, വിവർത്തന ഫലങ്ങൾ, ഡോക്യുമെന്റ് വിവർത്തനം.

meaning of specter in malayalam

വെബ്സൈറ്റ് വിവർത്തനം ചെയ്യൽ

URL നല്‍കുക

ചിത്രത്തിന്റെ വിവർത്തനം

സംരക്ഷിച്ചു.

meaning of specter in malayalam

അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക.

അവലോകനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക പൂട്ടുക

Wiki Languages

 • Dictionaries
 • English - Malayalam Dictionary

Specter in Malayalam

Do you know Specter in Malayalam? How to use Specter in Malayalam and how to say Specter in Malayalam? How to write Specter in Malayalam ? Now let's learn how to say Specter in Malayalam language.

Specter translate to Malayalam meanings: മതസ്പർദ്ധ . In other words, മതസ്പർദ്ധ in Malayalam is Specter in English. Click to pronunce

Learning Malayalam

Learning All Languages

How to use Specter in Malayalam?

How to say specter in malayalam, how to write specter in malayalam, why we should learn malayalam language, alphabet in malayalam, about malayalam language, malayalam language code, conclusion on specter in malayalam.

Meaning of Specter in Malayalam language is: മതസ്പർദ്ധ .

Other words in Malayalam

 • Disrespecter: സിവി.
 • Respecter: മുഖപക്ഷമില്ല.
 • Specter: മതസ്പർദ്ധ.
 • What is Sacring in Malayalam?
 • What is Subduct in Malayalam?
 • What is Stockton in Malayalam?
 • What is Sizeableness in Malayalam?
 • What is Sheriffwick in Malayalam?

Additional definition and meaning of Specter in Malayalam language

There are many, many reasons why learning a new language is a good idea. It allows you to communicate with new people. It helps you to see things from a different perspective, or get a deeper understanding of another culture. It helps you to become a better listener. It even has health benefits, as studies have shown that people who speak two or more languages have more active minds later in life!

7 reasons to learn a Malayalam language

 • Makes you smarter.
 • Boosts academic achievement.
 • Provides professional and career advantages.
 • Provides broader access to education and information.
 • Gives you more social and global skills.
 • Increases national security.

The standard way to write "Specter" in Malayalam is: മതസ്പർദ്ധ

Alphabet in Malayalam

See more about Malayalam language in here .

Malayalam (/ˌmæləˈjɑːləm/; Malayalam: മലയാളം, Malayāḷam ?, [mɐlɐjäːɭɐm] (About this soundlisten)) is a Dravidian language spoken in the Indian state of Kerala and the union territories of Lakshadweep and Puducherry (Mahé district) by the Malayali people. It is one of 22 scheduled languages of India and is spoken by 2.88% of Indians. Malayalam has official language status in Kerala, Lakshadweep and Puducherry (Mahé), and is spoken by 34 million people worldwide. Malayalam is also spoken by linguistic minorities in the neighbouring states; with significant number of speakers in the Nilgiris, and Kanyakumari, districts of Tamil Nadu and Kodagu and Dakshina Kannada districts of Karnataka. Due to Malayali expatriates in the Persian Gulf, Malayalam is also widely spoken in the Gulf countries..

Writing system in Malayalam

Malayalam script (Brahmic),Malayalam Braille,Vattezhuth (historical),Kolezhuthu (historical),Malayanma (historical),Grantha (historical),Arabi Malayalam script (historical/rarely used now),Syriac script (historical),Hebrew script,Latin script (informal)

Malayalam Speaking Countries and Territories

Malayalam Speaking Countries and Territories: India.

Malayalam speaking countries and territories

Malayalam native speakers

Malayalam native speakers: 33 million (2011–2019).

Malayalam language code is: ml.

Now that you have learned and understood the common ways of saying Specter in Malayalam is "മതസ്പർദ്ധ", it's time to learn how to say Specter in Malayalam. This will hopefully give you a little motivation to study Malayalam today.

മതസ്പർദ്ധ in Malayalam meanings Specter in English .

All Dictionary for you

 • English - Afrikaans Dictionary.
 • English - Albanian Dictionary.
 • English - Arabic Dictionary.
 • English - Armenian Dictionary.
 • English - Azerbaijani Dictionary.
 • English - Bangla Dictionary.
 • English - Bosnian Dictionary.
 • English - Bulgarian Dictionary.
 • English - Catalan Dictionary.
 • English - Cebuano Dictionary.
 • English - Chichewa Dictionary.
 • English - Chinese Dictionary.
 • English - Croatian Dictionary.
 • English - Czech Dictionary.
 • English - Danish Dictionary.
 • English - Dutch Dictionary.
 • English - Esperanto Dictionary.
 • English - Estonian Dictionary.
 • English - Finnish Dictionary.
 • English - French Dictionary.
 • English - Galician Dictionary.
 • English - Georgian Dictionary.
 • English - German Dictionary.
 • English - Greek Dictionary.
 • English - Gujarati Dictionary.
 • English - Haitian Dictionary.
 • English - Hebrew Dictionary.
 • English - Hindi Dictionary.
 • English - Hmong Dictionary.
 • English - Hungarian Dictionary.
 • English - Icelandic Dictionary.
 • English - Igbo Dictionary.
 • English - Indonesian Dictionary.
 • English - Irish Dictionary.
 • English - Italian Dictionary.
 • English - Japanese Dictionary.
 • English - Javanese Dictionary.
 • English - Kannada Dictionary.
 • English - Khmer Dictionary.
 • English - Korean Dictionary.
 • English - Lao Dictionary.
 • English - Latin Dictionary.
 • English - Lithuanian Dictionary.
 • English - Luxembourg Dictionary.
 • English - Macedonian Dictionary.
 • English - Malagasy Dictionary.
 • English - Malay Dictionary.
 • English - Malayalam Dictionary.
 • English - Maltese Dictionary.
 • English - Marathi Dictionary.
 • English - Mongolian Dictionary.
 • English - Montenegrin Dictionary.
 • English - Myanmar Dictionary.
 • English - Nepali Dictionary.
 • English - Norwegian Dictionary.
 • English - Odia Dictionary.
 • English - Persian Dictionary.
 • English - Portuguese Dictionary.
 • English - Punjabi Dictionary.
 • English - Romanian Dictionary.
 • English - Russian Dictionary.
 • English - Serbian Dictionary.
 • English - Sinhala Dictionary.
 • English - Slovak Dictionary.
 • English - Slovenian Dictionary.
 • English - Spanish Dictionary.
 • English - Sundanese Dictionary.
 • English - Swahili Dictionary.
 • English - Swedish Dictionary.
 • English - Tagalog Dictionary.
 • English - Tajik Dictionary.
 • English - Tamil Dictionary.
 • English - Telugu Dictionary.
 • English - Thai Dictionary.
 • English - Turkish Dictionary.
 • English - Ukrainian Dictionary.
 • English - Urdu Dictionary.
 • English - Uzbek Dictionary.
 • English - Vietnamese Dictionary.
 • English - Welsh Dictionary.
 • English - Yiddish Dictionary.
 • English - Yoruba Dictionary.
 • English - Zulu Dictionary.
 • Tudienso.com - Vietnamese

English Malayalam Dictionary Malayalam

Spectre Meaning in Malayalam

Meaning of spectre in malayalam, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു.

Spectre Meaning in Malayalam , Spectre in Malayalam , Spectre Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Spectre in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള നിഘണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം, മലയാളം - മലയാളം നിഘണ്ടു. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu. Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

[Chettattharam]

മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നതും പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ കാണാനില്ലാത്തതുമായ എന്തെങ്കിലും

[Manasine alattunnathum prathyakshatthil‍ kaanaanillaatthathumaaya enthenkilum]

[Pishaachu]

നാമം (noun)

[Maayaaroopam]

Spectre Meaning in English

നിർവചനം: ഒരു പ്രേത ഭാവം, ഒരു ഫാന്റം.

ഉദാഹരണം: പഴയ വാസ്‌ക്വസ് മാനറിലെ സെമിത്തേരിയിൽ ഒരു ഭൂതം വേട്ടയാടി.

നിർവചനം: ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാനസിക ചിത്രം.

Check Out These Words Meaning in Malayalam

Browse dictionary by letters.

Specter Meaning In Malayalam

ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് specter എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക., definitions of specter.

1 . ഒരു പ്രേതം.

1 . a ghost.

Examples of Specter :

1 . (ഇസ്‌ലാമോഫോബിയ നമ്മുടെ പുതിയ പ്രേതം/പ്രേതം?) അവിടെ ഇസ്‌ലാമോഫോബിയയുടെ അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

1 . (Islamophobia our new ghost/ specter ?) where he warned against the dangers of Islamophobia.

2 . നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയമില്ലെങ്കിൽ, ഭൂതങ്ങൾ, പ്രേതങ്ങൾ, മന്ത്രവാദം, ഭൂതോച്ചാടനം എന്നിവയുടെ ഭയാനകമായ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഐക്കൺ നടത്തുന്ന "പ്രേത വാക്കിംഗ് ടൂറിൽ" ചേരാം.

2 . if you still aren't spooked, you can hop on the‘ghost walking tour,' run by icono, to hear hair-raising stories of ghouls, specter s, witchcraft and exorcisms!

3 . സംയോജനവും സ്പെക്ട്രവും.

3 . meltdown and specter .

4 . എന്നിരുന്നാലും, അവർ 2004-ൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.

4 . yet they went for specter in 2004.

5 . തൊഴിലില്ലായ്‌മയുടെ ഭീതിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക.

5 . freedom from the specter of unemployment.

6 . സ്പെക്ട്രം കേടുപാടുകൾ എല്ലാ പ്രോസസറുകളെയും ബാധിക്കുന്നു.

6 . specter vulnerabilities affect all processors.

7 . നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

7 . how do you know if you have meltdown or specter ?

8 . ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഭൂതം അവിടെ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാം.

8 . i could say the specter of the indian started there.

9 . "അമേരിക്കയിലെ ബോൾഷെവിസം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭൂതമല്ല.

9 . "Bolshevism in the United States is no longer a specter .

10 . തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന ഭൂതം ഉടൻ എന്നെന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകും.

10 . the specter of unemployment will soon disappear for all time.

11 . അതിനാൽ, ഹാർവി സ്പെക്ടർ & സ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.

11 . So, here are the five things we can learn from Harvey Specter & Suits.

12 . വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമല്ല തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ഭൂതം പടർന്നുപിടിക്കുന്നത്.”

12 . It is not just in North Africa that the specter of unemployment looms.”

13 . സ്‌പെക്ടർ - ആ ഘടകങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏത് ദിശയിൽ നിന്നാണ് വെടിയുണ്ടകൾ വന്നത്?

13 . SPECTER - From what direction would the bullets have come based on all of those factors?

14 . എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭൂതം ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

14 . But these left-wing groups don’t realize that the communist specter is operating at a higher plane.

15 . സംയോജനവും സ്പെക്ട്രം കേടുപാടുകളും "പരിഹരിക്കുന്ന" അപ്ഡേറ്റ് (നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റുകൾ തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ).

15 . the update that"resolves" the meltdown and specter vulnerabilities(if you do not have open updates).

16 . മെൽഡൗണും സ്‌പെക്‌റ്റർ കേടുപാടുകളും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സറുകളെയും ബാധിക്കുന്നു.

16 . meldown and specter vulnerabilities affect all processors in the world, regardless of the operating system.

17 . ദൃക്‌സാക്ഷികളുടെ വിവരണമനുസരിച്ച്, ഈ ഭൂതത്തിന് വീർത്ത ചുവന്ന കണ്ണുകളും കൂർത്ത ചെവികളും റേസർ-മൂർച്ചയുള്ള ലോഹ നഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

17 . according to eyewitness accounts, this specter had bulging, red eyes, pointy ears and razor-sharp metal claws.

18 . ദൃക്‌സാക്ഷികളുടെ വിവരണമനുസരിച്ച്, ഈ ഭൂതത്തിന് വീർത്ത ചുവന്ന കണ്ണുകളും കൂർത്ത ചെവികളും റേസർ-മൂർച്ചയുള്ള ലോഹ നഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

18 . according to eyewitness accounts, this specter had bulging, red eyes, pointy ears and razor-sharp metal claws.

19 . പ്രൈമൽ മെഗലോഡൺ സ്രാവ്, ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സ്രാവ്, പലപ്പോഴും ആത്യന്തിക പ്രേതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

19 . the primeval shark megalodon, the largest shark that ever existed on earth, is often used as the ultimate specter .

20 . ക്ലാരൻസ് ഡാരോയെപ്പോലെയോ ഹാർവി സ്‌പെക്ടറെയോ പോലെയോ അടുത്ത വലിയ അഭിഭാഷകനാകാൻ നമ്മൾ എത്ര തവണ സ്വപ്നം കണ്ടു?

20 . How many times have we dreamed of being the next great lawyer, like Clarence Darrow or the fictional Harvey Specter ?

specter

Similar Words

Specter meaning in Malayalam - Learn actual meaning of Specter with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Specter in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord. All rights reserved.

meaning of specter in malayalam

 • Malayalam - Stylish
 • Malayalam - Outline
 • Malayalam - Headline
 • Malayalam - Handwriting
 • Malayalam - Unicode
 • Malayalam - General
 • Malayalam - ML
 • Malayalam - FML

Malayalam Meaning of Spectre

meaning of specter in malayalam

SHABDKOSH

English Malayalam Dictionary | ആംഗലേയം മലയാളം ശബ്ദകോശം

The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.

 • Pronunciation
 • Word Network
 • Inflections
 • Word Finder

spectre - Meaning in Malayalam

Spectre word forms & inflections, definitions and meaning of spectre in english, spectre noun.

 • ghost , shade , specter , spook , wraith
 • "he looked like he had seen a ghost"
 • "it aroused specters from his past"
 • apparition , fantasm , phantasm , phantasma , phantom , specter

മായാരൂപം, ... Subscribe

 • "we were unprepared for the apparition that confronted us"

Synonyms of spectre

What is another word for spectre ?

Sentences with the word spectre

Words that rhyme with spectre

English Malayalam Translator

Words starting with

What is spectre meaning in malayalam.

Other languages: spectre meaning in Hindi

Tags for the entry "spectre"

What is spectre meaning in Malayalam, spectre translation in Malayalam, spectre definition, pronunciations and examples of spectre in Malayalam.

Download SHABDKOSH Apps for Android and iOS

Ad-free experience & much more

meaning of specter in malayalam

Fun facts about Hindi

meaning of specter in malayalam

Active Voice and Passive Voice

meaning of specter in malayalam

Punctuation rules

Our Apps are nice too!

Dictionary. Translation. Vocabulary. Games. Quotes. Forums. Lists. And more...

Vocabulary & Quizzes

Try our vocabulary lists and quizzes.

Vocabulary Lists

We provide a facility to save words in lists.

Basic Word Lists

Custom word lists.

You can create your own lists to words based on topics.

Login/Register

To manage lists, a member account is necessary.

Share with friends

Social sign-in.

meaning of specter in malayalam

Translation

If you want to access full services of shabdkosh.com

Please help Us by disabling your ad blocker Extensions.

Spelling Bee

Hear the words in multiple accents and then enter the spelling. The games gets challenging as you succeed and gets easier if you find the words not so easy.

The game will show the clue or a hint to describe the word which you have to guess. It’s our way of making the classic hangman game!

Antonym Match

Choose the right opposite word from a choice of four possible words. We have thousand of antonym words to play!

Language Resources

Get our apps, keep in touch.

 • © 2024 SHABDKOSH.COM, All Rights Reserved.
 • Terms of Use
 • Privacy Policy

Liked Words

SHABDKOSH Logo

Shabdkosh Premium

Try SHABDKOSH Premium and get

 • Ad free experience.
 • No limit on translation.
 • Bilingual synonyms translations.
 • Access to all Vocabulary Lists and Quizzes.
 • Copy meanings.

Already a Premium user?

Theme and Font Size

meaning of specter in malayalam

Cambridge Dictionary

 • Cambridge Dictionary +Plus

Meaning of specter in English

Your browser doesn't support HTML5 audio

 • horizon scanning
 • premonition
 • premonitory
 • there's no knowing/telling/saying idiom
 • unforeseeable
 • unintuitively
 • unreasoning

You can also find related words, phrases, and synonyms in the topics:

specter | American Dictionary

Examples of specter, translations of specter.

Get a quick, free translation!

{{randomImageQuizHook.quizId}}

Word of the Day

clean-living

used to describe someone who lives in a healthy and morally acceptable way, for example, by not taking any drugs

Going the extra mile and elbow grease (Idioms for making an effort)

Going the extra mile and elbow grease (Idioms for making an effort)

meaning of specter in malayalam

Learn more with +Plus

 • Recent and Recommended {{#preferredDictionaries}} {{name}} {{/preferredDictionaries}}
 • Definitions Clear explanations of natural written and spoken English English Learner’s Dictionary Essential British English Essential American English
 • Grammar and thesaurus Usage explanations of natural written and spoken English Grammar Thesaurus
 • Pronunciation British and American pronunciations with audio English Pronunciation
 • English–Chinese (Simplified) Chinese (Simplified)–English
 • English–Chinese (Traditional) Chinese (Traditional)–English
 • English–Dutch Dutch–English
 • English–French French–English
 • English–German German–English
 • English–Indonesian Indonesian–English
 • English–Italian Italian–English
 • English–Japanese Japanese–English
 • English–Norwegian Norwegian–English
 • English–Polish Polish–English
 • English–Portuguese Portuguese–English
 • English–Spanish Spanish–English
 • English–Swedish Swedish–English
 • Dictionary +Plus Word Lists
 • English    Noun
 • American    Noun
 • Translations
 • All translations

Add specter to one of your lists below, or create a new one.

{{message}}

Something went wrong.

There was a problem sending your report.

IMAGES

 1. Malayalam Pronunciation: The Basics

  meaning of specter in malayalam

 2. SPECTRAL SPEECH BY C. AYYAPPAN LECTURE 3 (S3 BA ENGLISH- 20TH CENTURY

  meaning of specter in malayalam

 3. Malayalam Alphabet Free Download

  meaning of specter in malayalam

 4. Positive and Negative polarity words in Malayalam

  meaning of specter in malayalam

 5. Specter

  meaning of specter in malayalam

 6. English- Malayalam Essential Vocabularies

  meaning of specter in malayalam

VIDEO

 1. Distinguish meaning in Malayalam/Distinguish മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം

 2. Revert meaning in Malayalam/Revert മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം

 3. Ruined meaning in Malayalam/Ruined മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം

 4. Tentative meaning in Malayalam/Tentative മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം

 5. Essential meaning in Malayalam/Essential മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം

 6. Moderate meaning in Malayalam/Moderate മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം

COMMENTS

 1. "specter" Malayalam meaning. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം.

  "specter" Malayalam meaning and translation of the word. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം.

 2. "spectre" Malayalam meaning. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം

  "spectre" Malayalam meaning and translation of the word. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

 3. specter

  What is specter meaning in Malayalam? The word or phrase specter refers to a mental representation of some haunting experience, or a ghostly appearing figure. See specter meaning in Malayalam, specter definition, translation and meaning of specter in Malayalam. Find specter similar words, specter synonyms. Learn and practice the pronunciation ...

 4. Google Translate

  വാക്കുകൾ, വാചകങ്ങൾ, വെബ് പേജുകൾ എന്നിവ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് 100 ...

 5. specter meaning in malayalam

  specter meaning in malayalam: മതസ്പർദ്ധ | Learn detailed meaning of specter in malayalam dictionary with audio prononciations, definitions and usage. This page also provides synonyms and grammar usage of specter in malayalam.

 6. Specter Meaning in Malayalam, Definition of Specter in Malayalam

  Specter Meaning in Malayalam : Find the definition of Specter in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Specter in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam.

 7. English to Malayalam Dictionary

  Specter: Malayalam Meaning: മതസ്പർദ്ധ, പ്രേതം a mental representation of some haunting experience; he looked like he had seen a ghost; it aroused specters from his past / Alt. of Spectre / a ghost. / a ghost or spirit of a dead person, Usage: ⇒ feeling so terrified that every shadow became a specter

 8. Malayalam Meaning of Specter

  Specter - malayalam meaning of ചെറ്റത്തരം; ഭൂതം; മായാരൂപം; ചെകുത്താന്‍; പ്രേതം ... Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Malayalam meaning of Specter ...

 9. Specter Meaning in Malayalam : Specter in Malayalam : Malayalam meaning

  English To Malayalam Dictionary. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service.

 10. ഓളം ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു

  The fast English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundreds of thousands of words and definitions അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

 11. Specter in Malayalam? How to use Specter in Malayalam. Learn Malayalam

  Specter translate to Malayalam meanings: മതസ്പർദ്ധ. In other words, മതസ്പർദ്ധ in Malayalam is Specter in English. Click to pronunce

 12. Spectre Meaning in Malayalam

  The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu. Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

 13. Specter Meaning In Malayalam

  Meaning of Specter in Malayalam language with definitions, examples, antonym, synonym. മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം വായിക്കുക.

 14. Malayalam Meaning of Spectre

  Spectre - malayalam meaning of പിശാച്; ചെറ്റത്തരം; ഭൂതം; പേയ്‌; മായാരൂപം; മനസ്സിനെ ...

 15. Meaning in Malayalam

  What is spectre meaning in Malayalam, spectre translation in Malayalam, spectre definition, pronunciations and examples of spectre in Malayalam. Also see: spectre in Hindi, English to Malayalam Translation. Our Apps are nice too! Dictionary. Translation. Vocabulary. Games. Quotes. Forums. Lists.

 16. Spectre Meaning in Malayalam : Spectre in Malayalam : Malayalam meaning

  English To Malayalam Dictionary. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service.

 17. Specters Meaning in Malayalam : Specters in Malayalam : Malayalam

  The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Please support this free service by just sharing with your friends. If you find any bugs in this program please report me at [email protected].

 18. English to Malayalam Dictionary

  Spectre: Malayalam Meaning: മതസ്പർദ്ധ, ഭൂതം, പിശാച് a ghostly appearing figure; we were unprepared for the apparition that confronted us / a mental representation of some haunting experience / Something preternaturally visible / a ghost., Usage: ⇒ This book contains most of the chapters on specter

 19. Spect Meaning in Malayalam : Spect in Malayalam

  White Tiger. Barn Owl. Australian Cattle Dog. X-Ray Tetra. Rhinoceros. Raccoon. Donkey. Spect Meaning in Malayalam, Spect in Malayalam, Spect Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Spect in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online രണ്ട് ...

 20. SPECTER

  SPECTER definition: 1. US spelling of spectre 2. the idea of something unpleasant that might happen in the future: 3…. Learn more.